Assegurança de responsabilitat ambiental

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Respondre econòmicament en cas d’una contaminació accidental. Adaptem l’assegurança a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa o activitat empresarial que tracti amb productes susceptibles de causar una contaminació.

Què cobreix?

Cobreix les despeses necessàries per descontaminar les zones contaminades.