Assegurança col·lectiva de vida

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Garantir un capital en cas de mort i invalidesa entre altres garanties opcionals. Adaptem l’assegurança per a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa que estigui regulada per algun conveni que obligui a tenir l’assegurança o qualsevol empresa que vulgui dotar d’una assegurança als seus treballadors.

Què cobreix?

Aquesta assegurança ofereix un capital en cas de mort i, opcionalment en cas d’invalidesa. Hi ha diferents graus d’invalidesa que una assegurança pot cobrir. Opcionalment, també hi ha cobertures que garanteixen un capital en cas de malaltia greu, en cas d’accident, entre d’altres.