Assegurança de protecció jurídica

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Oferir assistència jurídica en els casos previstos. Adaptem l’assegurança per a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa.

Què cobreix?

Ofereix assistència jurídica com ara revisió i redacció de documents, reclamació a les companyies de subministraments, consulta telefònica, reclamació de factures impagades o litigis amb els treballadors entre molts altres.