Assegurança de responsabilitat civil

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Cobrir, mitjançant un capital, qualsevol dany causat a una tercera persona o a les seves possessions.

Qui ho necesita?

Qualsevol persona que tingui la obligació a tenir-ho (caçadors, pilots de drons, ...) o qualsevol persona que tingui la susceptibilitat de causar danys (propietaris d’immobles, llogaters, organitzadors de tornejos, festes populars, ...)

Què cobreix?

Cobreix, mitjançant una indemnització, qualsevol dany causat a una tercera persona o a les seves possessions.