Assegurança col·lectiva d’accidents

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Garantir un capital en cas de mort i invalidesa i l’assistència sanitària en cas d’accident entre moltes altres garanties opcionals. Adaptem l’assegurança per a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa que estigui regulada per algun conveni que obligui a tenir l’assegurança o qualsevol empresa que vulgui dotar d’una assegurança als seus treballadors.

Què cobreix?

Aquesta assegurança garanteix un capital en cas de mort i invalidesa en cas d’accident. Hi ha diferents graus d’invalidesa que l’assegurança pot cobrir. Opcionalment, també es poden contractar l’assistència sanitària, l’hospitalització, un subsidi en cas de baixa temporal, entre moltes altres. Adaptem l’assegurança per a cada cas.