Assegurança de transports

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Ofereix cobertura durant el transport de mercaderies, durant la seva càrrega i descàrrega i durant la seva estància si es dóna el cas. Adaptem l’assegurança a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa responsable de les mercaderies transportades o enviades.

Què cobreix?

Cobreix l’incendi, el robatori, l’oxidació, els danys per aigua o les vagues entre altres.