Assegurança de responsabilitat civil professional

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Cobrir, mitjançant un capital, qualsevol dany causat a una tercera persona o a les seves possessions. Adaptem l’assegurança a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol empresa o activitat empresarial.

Què cobreix?

Cobreix la responsabilitat pròpia de l’activitat empresarial, davant els treballadors, pel producte entregat, les reparacions efectuades o els danys patrimonials primaris entre altres.