Assegurança de decessos

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Oferir i pagar tots es serveis d’una funerària en cas de defunció.

Qui ho necesita?

Qualsevol persona o família.

Què cobreix?

Cobreix les despeses d’inhumació contractades, el capital sobrant, si n’hi ha es dóna als hereus.