Assegurança a tot risc de construcció

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Cobrir els danys bàsics a un habitatge, nau, etc mentre està en construcció.

Qui ho necesita?

Qualsevol promotor o autopromotor d’un habitatge, nau industrial, local, etc.

Què cobreix?

Cobreix l’incendi, el robatori o els elements atmosfèrics entre altres.