Assegurança de lloguer

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Indemnitzar o reclamar els lloguers que no hagin pagat els llogaters.

Qui ho necesita?

Qualsevol propietari d’immobles amb inquilins.

Què cobreix?

A part de la indemnització o reclamació dels lloguers perduts, també es poden reclamar els desperfectes ocasionats pels inquilins o canviar els panys entre altres.