Assegurança de vida

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Garantir un capital en cas de mort i invalidesa entre altres garanties opcionals. Adaptem l’assegurança per a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol persona que tingui responsabilitats i que no vulgui deixar deutes o càrregues als seus hereus. També a les persones que es preocupen per si en cas d’invalidesa necessitessin adaptar la seva casa o vehicle o simplement deixar pagats els deutes.

Què cobreix?

Aquesta assegurança ofereix un capital en cas de mort i, opcionalment en cas d’invalidesa. Hi ha diferents graus d’invalidesa que una assegurança pot cobrir. Opcionalment, també hi ha cobertures que garanteixen un capital en cas de malaltia greu, en cas d’accident, en cas d’orfandat, entre d’altres.