assegurança de la comunitat de propietaris

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Cobrir el patrimoni dels diferents propietaris o propietari únic d’un edifici d’habitatges i/o pàrquing comunitari en cas d’un sinistre ja tingui conseqüències grans com petites. Adaptem l’assegurança per a cada cas.

Qui ho necesita?

Qualsevol comunitat o propietari únic d’edificis d’habitatges i/o pàrquings comunitaris. que sigui propietari, inquilí o usufructuari.

Què cobreix?

Cobreix l’incendi, el fum, els impactes de vehicles, el robatori dins i fora de la l’habitatge, l’acció de l’aigua comunitària i privativa, els efectes atmosfèrics, el trencament de vidres comunitaris, l’assistència jurídica i també la responsabilitat civil de l’edifici. Existeixen moltes més cobertures, moltes d’elles opcionals, com ara la neteja de grafitis, el desembossament preventiu i el control de plagues entre altres. Ens adaptem a les necessitats de cada cadascú.