Assegurança d’estalvi

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Constituir un capital propi mitjançant aportacions periòdiques o úniques.

Qui ho necesita?

Qualsevol persona que pugui estalviar.

Què cobreix?

Aquests estalvis, tenen una petita assegurança de vida en cas de defunció de l’assegurat.