Assegurança decennal

Quin es l'objectiu d'aquesta assegurança?

Cobrir durant 10 anys els danys estructurals d’un habitatge, bloc de pisos, nau industrial o local entre altres.

Qui ho necesita?

Qualsevol promotor o autopromotor a qui se li entrega la construcció.

Què cobreix?

Ofereix cobertura quan es detecta algun dany que perjudica la integritat de la construcció.